Ubytovanie Vitanová ubytovanie Vitanová ubytovanie Penzión CampinoVitanová NocľahySłowacja Termy Chocholowskie
www.penzion-campino.sk kontakty
[SK] [EN] [DE] [ES] [PL]

Okolie a turistika

1. Cesta za kulturou

16km Gotický drevený kostol - Tvrdošín

Obrazok Najstaršia stavebná historická, pamiatka, ktorá stojí na území mesta Tvrdošín je drevený kostolík z polovice 15. storocia.

Drevený kostolík s neskorogotickými stavebnými prvkami zaradujú odborníci do 2. polovice 15. storocia, hoci prvá písomná zmienka o existencii fary a teda aj farnosti v Tvrdošíne je z roku 1395. To, co máte možnost vidiet dnes, je zreštaurovaná renesancná úprava kostolíka z polovice 17. storocia, presnejšie z rokov 1650 a 1653 - 1654, co je vyznacené na tráme vítazného oblúka zo strany svätyne: HOC TQTUM OPUS PICTUM ERECTUM EST ANNO DQHINI 1653 ET 54. Terajší oltár je barokový, z 2. polovice 17. až zaciatku 18. storocia, ktorý nahradil omnoho starší a menší gotický oltár. Jeho fragmenty sa nachádzajú v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne a v Múzeu krásnych umení v Budapešti, kde je aj gotický oltárny obraz Oplakávania Krista.

Kostol nájdete otvorený v júli a auguste od 10:00 do 16:00. V inom case je možné dohodnút návštevu telefonicky. Areál a cache sú prístupne nepretržite.

20 km Muzeum oravskej dediny

Obrazok Múzeum oravskej dediny sa nachádza pod Západnými Tatrami v oblasti horstva Roháčov. Základný kameň bol položený 24.9.1967, v roku 1975 bolo sprístupnené verejnosti. Pôvodne na mieste dnešného múzea nestál žiaden dom. Väčšina objektov bola odkúpená od pôvodných majiteľov, rozobraná, prevezená a nanovo poskladaná v múzeu. Ďalšie domy boli vybudované ako kópie pôvodných stavieb.

V múzeu sú objekty z celého regiónu Oravy. Areál je rozčlenený na niekoľko častí: Dolnooravský rínok, Zamagurská ulica, Goralské lazy, Kostol s cintorínom a Mlynisko. Každá časť sústreďuje charakteristické typy stavieb ľudovej architektúry regiónu. Tak ako v skutočnej dedine sú tu obytné a hospodárske stavby (domy, usadlosti, komory, senníky, salaš ai.), remeselnícke objekty (kováčska vyhňa, hrnčiarska pec) i technické stavby (mlyn, valcha, mangeľ, olejáreň). Areálom preteká horský potok Studená, z ktorého je napojený vodný náhon pre mlyn a valchu. Múzeu dominuje drevený kostol sv.Alžbety zo Zábreže z 15.storočia.

Bohatá etnografická expozícia, chov domácich zvierat i pestovanie technických a úžitkových plodín približujú návštevníkom život na Orave v minulosti.

Obrazok ENG: This open-air museum is situated at the foot of Rohace in the West Tatra mountains. The first building of the museum - a forest house with a restaurant from Zakamenne was built in 1970. The building burnt down in 1990. It was rebuilt in 1998 and opened again. Museum was first opened in 1975. You can find here agricultural and ordinary buildings (houses, agricultural buildings, larders, haylofts, a chalet and others) sacral buildings (a wooden church, churchyard, belfries) and the Orava craftsmen's buildings (a craftsman's house, a mill and a sawmill, a smithery, and others).

The museum is in fact a small village with a wooden church, a churchyard and where there are also seasonal buildings.

The museum is divided into five thematically based parts. The first part represents the Lower Orava region. The part near a stream contains a watermill, a sawmill and a building for producing fabric. Zamagurská street shows the characteristic structure of the Orava village. Highlanders' villages represent the poorest part of Orava situated in the south-east of the Orava Mountains. The dominant part of the museum is the churchyard and the late gothic wooden church from Zabrez from the 15th century.

38km Oravský hrad

Obrazok Oravský hrad je jeden z najkrajších hradov na Slovensku nachádzajúci sa v obci Oravský Podzámok. Je to výrazná dominanta oravského regiónu, patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky hradného staviteľstva na území Slovenska. Hrad je sprístupnený verejnosti denne od mája do septembra

Bralový útes Oravskej vrchoviny, na ktorom sa nad hladinou rieky Oravy a nad obcou Oravský Podzámok vypína Oravský hrad, bol oddávna opevneným hradiskom, chráneným od severu skalným masívom a od juhu polkruhovým zemným valom. Najvyššia časť hradu je vo výške 112 metrov nad hladinou rieky Orava.

Oravský hrad sa člení na horný, stredný a dolný hrad.Horný hrad tvorí Citadela - najstaršia časť hradu, ktorá bola postavená v 13. storočí a slúžila na obranu hradu.Stredný hrad sa skladá z Korvínovho paláca, paláca Jána z Dubovca a obytnej veže.Dolný hrad tvorí Turzov palác, kaplnka svätého Michala, západná a východná bašta, budova fary a obranný systém zložený z prvej, druhej a tretej hradnej brány.

Obrazok Na hrade bola nakrúcaná prvá čiernobiela verzia filmu Dracula z roku 1922. Ďalej sa tu točili filmy ako Kráľ drozdia brada, Princezná a žobrák, Sokoliar Tomáš.Na strednom hrade sa nachádza hradná studňa, ktorej pôvodná hĺbka bola 90 metrov.

ENG: Orava Castle (Slovak: Oravský hrad, German: Arwaburg, Hungarian: Árva vára) although until recently it was thought to have been shot in Transylvania. The natural formation "castle cliff" - a limy spur 112 meters (367 ft) high, modeled by the Orava River and its right tributary brook Racova - has been inhabited since the primeval ages. The wooden rampart became during its history a strong walled castle of which the first written documents dates back to 1267. At that time only the ground floor was built of stone, the stories were made of wood. At the turn of nineteenth and twentieth centuries, the castle became severely ramshackle. Joseph Pálffy organized major repairs. Walls were fortified with iron bars in the area of the third gate and in the tunnel. Pálffy also set himself to restoring the interior. Some rooms received wooden tiles and style furnishing. In the Knights' Room Joseph Pálffy had wall paintings restored and completed by the German painter Maximilian Mann from Munich.

Obrazok After the Second World War Orava Castle was again generously renovated, and it was declared a national cultural monument in 1953.is the name of a castle situated on a high rock (520 meters/1,760 feet), which was constructed in the 13th century, considered to be one of the most interesting castles in Slovakia. Many scenes of the 1922 film Nosferatu were filmed here.


DE: Die Arwaburg oder Burg Arwa (slowakisch: Oravský hrad) ist eine Burganlage in der Region Arwa, Slowakei.

Die mittelalterliche Burg liegt auf einer steilen Felsklippe 112 Meter über der Wasserfläche des Arwa-Flusses (520 Meter über dem Meeresspiegel), 10 Kilometer nordöstlich von Dolný Kubín

Zum größten und auch ältesten Teil der Burg führen 800 Treppenstufen. Die Räumlichkeiten beherbergen historische Interieure, in einem Teil der Burg gibt es ein Museum mit über 13.000 Ausstellungsstücken. Durch den überragenden Blick auf den Fluss und die umgebenden Berggruppen wird die Burg als eine der schönsten Burgen der Slowakei bezeichnet.


Obrazok PL: Zamek Orawski (słw. Oravský hrad, węg. Árva vára, niem. Arwaburg) – uważany za jeden z piękniejszych zamków na Słowacji, góruje nad miejscowością o nazwie Orawskie Podzamcze. Wznosi się na skale, 112 metrów nad lustrem rzeki Orawy. Położony jest niedaleko granicy Polski (od Korbielowa ok. 45 km a od Przełęczy Glinne ok. 40 km).

Na całość zamku składają się trzy kompleksy średniowieczno-renesansowych budowli, co powoduje, że czasem w odniesieniu do niego mówi się o zamkach orawskich.

Najstarszą częścią a zarazem najwcześniej zauważaną przez turystów, zbliżających się do Orawskiego Podzamcza jest zamek górny, pochodzący z I poł. XIII wieku. Jest to wyniosła, wąska budowla, z przybudówkami, zorientowana w kierunku wschód-zachód, "przyklejona" do skały w taki sposób, aby był niedostępny z zewnątrz. Patrząc na zamek od wschodu, wydaje się że budowla przeczy prawom fizyki, gdyż skała, na której go zbudowano, jest wygięta w kierunku południowym.

Poniżej znajduje się zamek średni, gdzie wyróżnia się czworoboczna wieża i zabudowania dwóch tzw. pałaców, wzniesionych przez Jana z Dębowca i Jana Korwina.

Najniżej położony jest zamek dolny z pałacem Thurzonów, barokowym kościołem zamkowym i wieżą.

22km Podbieľ

Obrazok Dedina Podbiel aj v súčasnosti patrí medzi architektonické skvosty ľudovej architektúry zachovalých drevených stavieb, údajne najzachovalejší pôvodný celok v strednej Európe. Ide o celkom 64 pôvodných dreveníc, ktoré boli prevažne postavené koncom 19. storočia. Zaujímavosťou je, že na každej drevenici je pri mene jej staviteľa vyrezaný znak akoby ružice. Tento znak u Keltov predstavoval znak ich najvýznamnejšieho božstva a tým bolo slnko. Znak sa zachoval do dnešných čias, hoci ide o znak pohanský....

Františkova huta

Obrazok Za dedinou, smerom na Roháče sa dodnes zachoval ďalší skvost a tým je zbytok železiarne, tzv. Františkova huta, po podbieľansky Hámor, v ktorom sa dokonca zachovala pôvodná vysoká pec. Hámor bol postavený začiatkom 19 storočia v roku 1836, v ktorom sa spracovávala železná ruda z okolia Roháčov / Zuberec a Habovka, predovšetkým Blatná dolina / , Oravíc / Juráňova dolina / , dokonca až od Malatinej a z terajšieho Poľska, ktorého časti patrili pod Uhorsko. Miestni železiareň volali po nemeckom názve kladiva – hammer. Toto vodné obrovské kladivo používali na drvenie dovezenej železnej rudy pred vsádzkou do vysokej pece. Energiu vodného kolesa využívali aj pri skujňovaní vyrobeného surového železa v tvare bochníkov, dá sa predpokladať, že získaná energia ,, ťahala ,, aj obrovské dúchadlo na vháňanie vzduchu doteraz zachovalými kanálikmi do vysokej pece, aby sa zvýšila dosahovaná teplota potrebná pre tavbu... Zbytky vodného náhonu si pozorný návštevník tejto pamiatky všimne v areáli železiarne aj dnes. Pôvodná trasa tohto náhonu, žiaľ dnes už nefunkčného, donedávna poháňala aj doteraz zachovaný vodný mlyn na mletie múky nad Podbielom, smerom na Oravský Biely Potok, známy ako Brunčákov mlyn. Dokonca nad vysokou pecou dodnes je zbytok zásob železnej rudy.

Etnograficke muzeum Podbieľ

Obrazok V zrekonštruovanej historickej budove bývalej cirkevnej školy č. 194 v Podbieli (oproti kývajúcemu Jánošíkovi pri hlavnej ceste) zriadil duchovný správca farnosti HeLic. Donát Čarnogurský výstavu predmetov, ktoré sa v minulosti používali v podbielanských domácnostiach, v poľnohospodárskych prácach ale aj v liturgii. Sú tu aj informácie o archeologických nálezoch na Bielej skale, bývalej úzkokoľajnej železničke Zuberec - Podbiel, o histórii podbielanského priemyslu, samotnej cirkevnej školy. Objavujú sa tu stále nové a nové predmety, ktoré prinášajú dobrovoľní darcovia. Naživo tu uvidíte pri práci podbielanských rezbárov a môžete si zakúpiť ich výrobky.

18 km Slanický ostrov umenia Oravská priehrada

Obrazok V prekrásnej prírodnej scenérii Slanického ostrova umenia uprostred Oravskej priehrady sú lokalizované stále expozície tradičného ľudového umenia zo zbierok Oravskej galérie. Z piatich osád, ktoré navždy zmizli pod vodou priehrady v r. 1953 sa ako ostrov zachovalo iba návršie s barokovým kostolom a kalváriou, ktoré kedysi tvorilo dominantu obce Slanica. O niekoľko rokov vznikla myšlienka vytvoriť trvalé expozície Oravskej galérie, ktoré boli otvorené v rokoch 1971 – 1973. V interiéri kostola s fasádou z obdobia klasicizmu je nainštalovaná expozícia „Tradičná ľudová plastika a maľba“ a v exteriéri ostrova vzniklo lapidárium „Oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19. storočia“.

V bývalej hrobke sa nachádza expozícia histórie zatopených obcí a budovania Oravskej priehrady.

Expozície sa svojou jedinečnosťou zaradili medzi najnavštevovanejšie kultúrne miesta Oravy aj vďaka atraktívnej plavbe osobnou motorovou loďou „SLANICA“, ktorá premáva na ostrov z prístavu na Slanickej Osade počas sezóny /od 15. mája - do 15. septembra/.

Obrazok V chrámovom priestore kostola organizuje Dom kultúry v Námestove každoročne v mesiacoch jún a júl v rámci festivalu „Hudobné leto“ koncerty vážnej hudby.

Expozície sú sprístupnené od 15. mája do 15. septembra. Počas sezóny prepravuje návštevníkov na ostrov loď Oravskej galérie SLANICA a okrem samotnej prehliadky expozícií poskytuje vyhliadkovú plavbu po priehradnom jazere. Loď s kapacitou 80 miest premáva na ostrov z prístavu č. 2 v Slanickej Osade. Jedinečné expozície, lokalizované v romantickom prostredí ostrova s parkovou úpravou zaradili Slanický ostrov umenia medzi najnavštevovanejšie kultúrne miesta Oravy. Slovenská tradičná ľudová plastika a maľba

ENG: Located in a unique romantic setting, the island's church hosts a collection of folk art entitled "Slovak Traditional Folk Sculpture and Painting".

The church, a former dominant feature of the inundated village Slanica, originally built as a Baroque chapel (1769- 1776), adjusted in 1843 in the Neo-Classicist style, with remains of calvary little chapels, was adapted in 1968-1971 as an exhibition hall with a floor space.

Passenger service to and from the island is ensured by a ferry-boat of the Orava Gallery from the port at Slanická Osada, or by a boat from a quay near the Goral hotel.

69 km Historická lesná železnica Vychylovka

Obrazok Historická lesná úvraťová železnica (HLÚŽ) tvorí organickú súčasť Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke. Je zachovanou a funkčne obnovenou časťou bývalej Kysucko-oravskej lesnej železnice (KOLŽ), ktorá vznikla v roku 1926 spojením lesných železníc vybudovaných v roku 1915 – 1918. Po spojení dosiahla celková dĺžka KOLŽ vyše 110 km, z toho 61 km hlavnej trate, zbytok tvorili odbočky, ktoré sa budovali, rušili, predlžovali alebo skracovali podľa potreby odvozu vyťaženého dreva. Prevádzka na KOLŽ bola ukončená na konci roku 1971 z dôvodu jej zrušenia a okrem 8 km dlhého úseku Chmúra - Tanečník, v ktorom sa nachádzal cenný úvraťový systém, bola ostatná trať demontovaná. Pomocou úvraťového systému sa prekonávalo väčšie prevýšenie (217,69 m) na pomerne krátkom úseku (vzdušná vzdialenosť 1500 m). Úvraťový systém HLÚŽ je jeden z dvoch, ktoré sa do súčasnosti zachovali v Európe.

funkcie HLÚŽ:
- dokumentačno-prezentačná, t. j. zachovanie dokumentu z dejín lesnej dopravy a techniky, ako aj jeho múzejná prezentácia
- prevádzková funkcia na prepravu návštevníkov skanzenu
Súčasťou inventára HLÚŽ sú historické parné a motorové rušne, vozne a pod. Kysucké múzeum je poverené komplexnou dokumentáciou lesných železníc na Slovensku. Železnica premáva počas sezónnej prevádzky v mesiacoch máj - október.

51 km Oravská lesná železnica Tanečník, Oravská Lesná

Obrazok Lesná úvraťová železnica Tanečník-Beskyd je súčasť bývalej Kysucko-oravskej lesnej železnice na úseku Sedlo-Beskyd - Tanečník, teda oravskej časti spojovacieho úseku. Je pod správou Oravského múzea. Dlhodobo je plánované obnoviť prevádzku v celom úvraťovom spojovacom úseku (spolu s kysuckou časťou).

Vznikla v roku 2005 z dôvodov generálnej opravy úseku Sedlo-Beskyd - Tanečník na pravidelnú múzejnú prevádzky. Po mnohých rokoch sa rozhodlo, že aj oravský úsek trate by mal slúžiť pre múzejnú prevádzky. Projekt vypracovaný Oravským múzeom bol čiastočne financovaný z grantu EÚ.

Systematické práce na obnove úseku Sedlo-Beskyd - Tanečník začalo Oravské múzeum v roku 2005, obnova trate a staníc bola ukončená v novembri 2007. Pravidelná múzejná prevádzka bola spustená 31. mája 2008.

V úseku Sedlo-Beskyd - Chmúra sa v najbližších rokoch plánuje prevádzka drezín tak, aby mohol vzniknúť pozoruhodný spôsob cestovania medzi Kysucami (HLÚŽ) a Oravou (LÚŽ).
1. Vychylovka, kubátkovia - Chmúra 1. úvrať (parná/dieselová lokomotíva)
2. Chmúra 1. úvrať - Sedlo-Beskyd (drezina)
3. Sedlo-Beskyd - Tanečník (parná/dieselová lokomotíva)

43km Hviezdoslavova hájovňa - Oravská Polhora

Obrazok Orava je rodiskom velikána slovenskej literatúry Pavla Országha Hviezdoslava. Pri jeho pôsobení na Hornej Orave vzniklo dielo o konflikte dvoch svetov: chalúp a kaštieľov, pravdy, chudoby a neprávosti pánov - lyrickoepická skladba Hájniková žena. Expozícia Hviezdoslavova hájovňa, ktorá sa nachádza v nádhernom prírodnom prostredí, predstavuje túto jeho najväčšiu a najznámejšiu prácu. Expozícia je rozdelená do štyroch častí. Prvá predstavuje životné a pracovné prostredie hájnickej rodiny. Snahou tvorcov bolo vytvoriť atmosféru vtedajšieho bývania v oravských hájovniach. V druhej časti sa znázorňuje v časovom slede zrod a postupná realizácia myšlienky napísať túto prvú lyricko-epickú skladbu. V hájovni, ktorú P.O. Hiezdoslav navštevoval, sa narodil prozaik Milo Urban, ktorému je venovaná výstava v susednom objekte
Otváracie hodiny:
15 apríl až 31 október: utorok-sobota 9:00- 16:30, nedeľa 10:30 - 18:00
pondelok: zatvorené 1. november až 14 apríl: len ohlasené návštevy

Penzión Campino - Horná Orava