Ubytovanie Vitanová ubytovanie Vitanová ubytovanie Penzión CampinoVitanová NocľahySłowacja Termy Chocholowskie
www.penzion-campino.sk kontakty
[SK] [EN] [DE] [ES] [PL]

Ubytovanie

Storno podmienky

Za záväznú objednávku sa považuje zaplatenie zálohy. Každý hosť penziónu sa stáva hosťom až zaplatí zálohu podľa e-mailovej dokumentácie, prípadne telefonického dohovoru. Záloha tvorí 50% z celkovej vykalkulovanej sumy.

Pokiaľ klient má e-mailom, prípadne telefónom potvrdenú rezerváciu, ale nezaplatí zálohu jeho rezervácia je neplatná! Táto situácia neplatí ak sa klient objedná menej ako 10 dní pred nástupom na pobyt a záloha by technicky nestihla prísť( najmä zo zahraničia). Pri zasielaní zálohy sa berie do úvahy dátum, v ktorom nám bude záloha doručená. Tento dátum je dôležitý aj v prípade, že je voľná posledná izba a je o ňu viac záujemcov.

Stornovanou kapacitou môže penzión voľne disponovať. Príchod hostí očakávame od 12 do 18 hod., / príchod klientov po 18 hod., prosíme ohlásiť písomne alebo telefonicky z cesty na číslo 00421 905 687 941, alebo 00421 908 460 341 /. Odchod klientov je najneskôr do 9.30 hod.

Ak hosť stornuje pobyt 21 a viac dní pred nástupom na pobyt bude mu vrátená celá záloha mínus bankové poplatky. V tomto prípade si penzión neúčtuje žiadne ani len režijné náklady!

Ak hosť stornuje pobyt 20 až 14 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 30% zo zaplatenej zálohy.

Ak hosť stornuje pobyt 13 až 7 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 60% zo zaplatenej zálohy.

Ak hosť stornuje pobyt 6 dní až deň nástupu na pobyt je storno poplatok 100% zo zaplatenej zálohy.

Za pobyt sa platí v hotovosti pri príchode. Hosť, ktorý sa počas pobytu rozhodne, že pobyt zo svojich súkromných dôvodov skráti platí sumu podľa objednávky (plnú sumu). Pri vyúčtovaní za pobyt, neberieme do úvahy koľko dní boli hostia ubytovaní, ale objednávku na koľko dní si ubytovanie respektíve služby objednali. V prípade, že si hosť objedná určitý počet lôžok napr. 10, prídu 8 a neinformoval o tejto skutočnosti – tak pri vyúčtovaní bude platba podľa objednávky čiže za 10 osôb (okrem prípadov, že sa stane vážna životná tragédia, pohroma, úraz, vážna choroba).

Penzión Campino - Horná Orava